FAQ

12. PGE EC Tour de Rybnik jest imprezą dwudniową. Obywać się będzie w dniach 31.08. – 01.09.2019 r.

#1 DZIEŃ – Lyski, ul. Dworcowa 4A
#2 DZIEŃ – Rybnik, ul. Rudzka 13

Biuro znajduje się w miasteczko wyścigu:
Lyski, ul. Dworcowa 4A
Rybnik, Rudzka 13 (bud A)

Pierwszego dnia organizowane są wyścigi:
#1 PZKol Żak&Żakini
#2 PZKol Młodzik&Młodziczka
#3 Amator dystans HOBBY (26 km)
#4 Amator dystans PRO (3 x 26 km)

Drugiego dnia organizowane są wyścigi
#1 Amator dystans HOBBY (2 x 9 km)
#2 Amator dystans PRO (6 x 9 km)
#3 mini Tour de Rybnik (wyścig dla dzieci)

Tak, przykładem ubiegłego roku organizowany będzie mini Tour de Rybnik. Rozgrywał się będzie w Rybniku na terenie kampusu / parku tematycznego. Udział dzieci jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy rozpoczną się w sierpniu.

Wyścig HOBBY 26 oraz 18 km
Wyścig PRO 78 oraz 54 km
Żak&Żakini 14 km
Młodzik&Młodziczka 26 km

TAK, impreza przeznaczona jest dla amatorów. Jedynie wyścig Żak & Młodzik jest wpisany do kalendarza ŚlZKol/PZKol

TAK, w poszczególnych wyścigach są klasyfikacje wiekowe.

Zgodnie z regulaminem opłata startowa w wyścigu… Dodatkowo przewidziana jest kaucja za CHIP – 50 zł

Przelewem na konto Fundacji PGE Energia Ciepła, dane do przelewu znajdują się w regulaminie oraz w dziale kontakt

W wyścigach dla amatorów limity w obu wyścigach wynoszą po 100-150 zawodników.

Po wyczerpaniu limitu osób dla danego wyścigu, zapisy zostaną zamknięte. W zapisach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Numery startowe wydawane będę w dniu imprezy, w biurze zawodów. Numery obowiązkowo odbiera się osobiście.
Osobisty odbiór nie dotyczy zawodników PZKol, gdzie prawo odbioru numerów ma trener danej ekipy.

Tak, za numery z CHIPem będzie pobierana kaucja w wysokości 50 zł.

Tak. W tym roku korzystać będziemy z systemu GEPARD

TAK istnieje limit. Zawodnicy którzy znacząco będą odstawać od grupy będą jechać w ruchu półotwartym. Jeśli strata do grupy zasadniczej będzie na tyle duża że niemożliwe będzie ukończenie wyścigu w czasie ok 90 min będą ściągani z trasy.

Organizator ubezpiecza zawodników od następstw NNW, jednak jeśli zawodnik chce może się także ubezpieczyć we własnym zakresie (OC i/lub NNW)

Numery startowe opisane jako „Tour de Rybnik” pozostają własnością zawodnika. Numery z CHIPem podlegają zwrotowi. Kaucja za chip wynosi 50 zł

TAK. Warunkiem odbioru nagród jest udział w ceremonii dekoracji, a odbiór możliwy jest tylko osobiście, w dniu zawodów, z dowodem tożsamości.

TAK. W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z Fundacją PGE Energia Ciepła z prośbą o wystawienie Fv.

Rower szosowy wymagany jest dla wyścigów amatorskich na dystansie PRO. Na dystansie HOBBY dopuszczone są inne rowery.

Dostępny jest formularz internetowy > kliknij < zapisy internetowe dostępne są do 19.08. Po tym terminie będize możliwość zapisów w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Tak, dla dzieci przeznaczony jest wyścig mini Tour de Rybnik. Odbywa się w Rybniku (park tematyczny). Skierowany jest do dzieci w wieku 0 – 12

Decyzją sędziego głównego, osoby które rocznikowo mają 18 lat, ale w dniu imprezy nie ukończyły jeszcze 18 roku życia mają prawo startu w wyścigu PRO, jednak tylko po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.