Obowiązek informacyjny - RODO

Drogi użytkowniku

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Twoich danych jest Fundacja PGE Energia Ciepła, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Podmiejskiej 43, NIP 642-284-87-73

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Kubala, kontakt mailowy:  iodo@fundacjarybnik.pl

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane nie podlegają profilowaniu. Twoje dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych Fundacji, łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu dotyczącego i usług Administratora oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych a także w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.